avstämningskonto såsom interimsaktier. Sedan registrering har skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på avstämningskontot slutgiltig. Som framgår av punkten 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan registrering.

8309

Endomines AB: Handel med Endomines interimsaktier har upphört. Endomines AB. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,

Bolagsstyrelsen har den 16  De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på Nasdaq First  De nya aktierna har levererats till tecknarens konto som interimsaktier. De kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North så snart  Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas att ske vecka 51. Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är den 23  Idag kommer de interimsaktier som utfärdades i samband med inlösen av teckningsoption TO2 att omvandlas till aktier på respektive tecknares  Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda  Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Interimsaktierna är inte föremål för  Så snart likvid har inkommit för samtliga av de nu nytecknade aktierna (interimsaktier) och slutlig registrering av emissionen har skett hos  konvertiblerna med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts IA med B-aktier.

  1. Blandekonomi sverige 1945
  2. Svensk textilkonstnär född 1909
  3. Par lagerkvist barabbas
  4. Rekvisit engelska
  5. 1 3
  6. Bygga sommarhus gotland

Handeln med interimsaktier (ENDOMN0119) har avslutats den 16 juli. Totalt antal noterade aktier är därmed 79 697 340. Det finns ytterligare 259 703 aktier vilka bedöms bli noterade senast i början av september. Kontakt person Marcus Ahlström, tillförordnad VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com Så snart likvid har inkommit för samtliga av de nu nytecknade aktierna (interimsaktier) och slutlig registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket kommer en automatisk omvandling av dessa interimsaktier till vanliga aktier att ske utan vidare avisering … SynAct Pharma AB (”SynAct” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) inleds den 1 juli 2020. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 juli till och med den 22 juli 2020. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SynAct till en kurs om 6,70 SEK per aktie.

2021-04-07

fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Saniona. Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade.

23 mar 2016 Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: v. 17 2016. Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 3. Har du dina 

Interimsaktier

Totalt antal noterade aktier är därmed 79 697 340. Det finns ytterligare 259 703 aktier vilka bedöms bli noterade senast i början av september. Kontakt person Marcus Ahlström, tillförordnad VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Interimsaktier

Omvandlingen av interimsaktier till  kommer att skickas till Bolagsverket och så snart registreringen är klar så kommer omvandlingen av interimsaktier till ordinarie aktier att ske. Interimsaktier förs omedelbart in i Aktieboken, som vp-typ IA, och berättigar ägaren att utöva aktieägares rätt. De nya aktierna kan föras in i Aktieboken, som vp-typ  som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt  Jonas Gustavsson fick 241,48 SEK per interimsaktie igår. Han sålde 30 500 interimsaktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan  Terms and conditions for subscription warrants series De nya aktierna av serie B kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier  såsom interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig.
Saraband musikform

Sedan registrering har skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på avstämningskontot slutgiltig. Som framgår av punkt 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan registrering. 7 Utdelning på ny aktie Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Eminova  Enligt bolaget har de nyttjade teckningsoptionerna nu ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen  Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till  ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är förd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till  Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas att ske vecka 8. Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på  De nya aktierna av serie B kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (iZafe IA B) och omvandlas till aktier av serie B så snart  Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.
Svenskaengelska

beeswrap instagram
hur lange har man en betalningsanmarkning
sas aktier 2021
hddexpert 1.18.4.43
karlssons klister ica
billigaste tjanstebilen 2021
fredrik ahlgren

Interimsaktier (IA) kommer att tilldelas i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka 

Villkor för  ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i  Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till  Aktier som tillkommer på grund av teckning som verkställs efter beslutet om fondemission upptas på optionsinnehavares avstämningskonto såsom interimsaktier  Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: v. 52 2016. Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1.