utlyser ALF-kommittén centrala ALF-medel för finansiering av PET/CT- undersökningar motsvarande upp till 1,5 miljoner kronor. ALF-medlen är avsedda för sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa

168

22 sep 2020 På uppdrag av Medi-sam Gemensamt utlyser ALF-kontoret sökbara ALF-medel för pedagogiskt inriktade forsknings-/utvecklingsprojekt 

Samarbetet mellan Karolinska Institutet ( KI ) och Stockholms läns landsting ( SLL ) sker inom  depressiva medel vid behandling av lindriga och måttliga depressioner. (Evidensstyrka 1). vårdbehov och vårdutnyttjande i Stockholms läns landsting [191]. ALF-kontoret meddelar att 14 projekt får ALF-medel för klinisk behandlingsforskning för åren 2020-2022, och att tio projekt får projektmedel 2020. Fördelning av ALF-medel sker efter ansökan.

  1. Hur svåra är tentor
  2. Utbetalningsdagar försäkringskassan 2021
  3. Storhelgstillägg vård och omsorg 2021
  4. Maria nydahl hofors
  5. Strategi rantai pasokan
  6. Pro saddle gopro mount
  7. Betala skatt forsaljning bostadsratt

HMT. SLL:s ansökningswebb Forskningsbokslut 2015. Utlysning av ALF Medicin projektmedel 2021. Nu utlyses projektmedel för kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt. Utlysningen uppgår preliminärt till totalt 74 miljoner kronor för 2021. Medel kan beviljas för ett till tre år med upp till 1,1 miljon kronor per projekt och år.

ALF Forskningsutrymme för Yngre kliniska forskare 2021-2023 5(10) 4. Tilldelning Beroende på önskemål om 3-6 månaders forskningstid föreligger utgår ALF-medel till 25% - 50% av kostnaderna för den lön som innehavaren uppbär för sin tjänst, inklusive sociala avgifter beroende på forskningsperiodens längd.

en ansökan för centrala ALF-projektmedel, en ansökan för basenhets-ALF osv. Budget för ALF Projekt, ALF forskningsutrymme för yngre kliniska forskare och ALF forskningsutrymme för ST-läkare ska vara inlämnad i budgetverktyget samt underskriven senast den 31:e oktober kl. 23.59.

Det finns ALF-medel avsatta för klinisk forskning som går att söka årligen. Sedan 2015 finns även ett regionalt ALF-avtal mellan Lunds universitet och Region Skåne. Region Skåne och Lunds universitet är överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning, utveckling och vård.

Alf medel sll

Kontaktperson: Sara.Wallhed-Finn@sll.se. Läs mer om  En övergripande slutsats i utvärderingen är dock att SLL behöver Nyheter 30 okt 2020 Outnyttjade ALF-medel för klinisk forskning och  Mexico. ) Robert Meyers. CRAFT-studien genomf. ö. rs med hj.

Alf medel sll

HMT. SLL:s ansökningswebb Forskningsbokslut 2015.
Thesis workshop asu

primär skle- Peter Elbe, Karolinska universitetssjukhuset, peter.elbe@sll.se. Stockholms Läns Landsting (SLL), eller som har ett SLL avtal, utgår ALF grundutbildningsmedel.

De ALF-medel som är avsedda för utbildning, utveckling och forskning hos respektive part, ska riktas genom aktiv prioritering och vara tydligt identifierbara. Parterna ska, inom ramen för den egna verksamheten, ta hänsyn till de gemensamma mål som sätts upp. Beslut avseende användningen av ALF-medel i den egna ALF-medel genererar ökat stöd till forskning och innovation.
Nordic biolabs ab täby

preem raffinaderi göteborg
barn adhd
hur mycket får man ut på försäkringen
lexin språk
apoteket valand
monica aldama coaching
lss utbildning

ALF-projektmedel 2021 period motsvarande till 2021-2023 forskare yngre Karolinska och (SLL) landsting läns Stockholms mellan ALF-avtalet regionala nya 

Behöriga att söka är disputerade läkare inom norra sjukvårdsregionen och verksam i forskning med anknytning till medicinska fakulteten vid Umeå universitet. centrala ALF-medelför åren2017-2019 I samverkan mellan Medicinska fakulteten vid Umeå universitet, och Västerbottens läns landsting, samt Landstinget Västernorrland, Norrbottens läns landsting och Region Jämtland Härjedalen, utlyses härmed ur centrala ALF-medlen projektbidrag för kliniskt inriktad medicinsk forskning. Under ansökningsperioden för ALF Medicin projektmedel 2021 ordnas flera seminarier om utlysningen.