Svenskt Vatten stödjer utredningens förslag om att tillsätta en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi och förslaget om att öka inslaget 

6500

Bakgrund. ▫ Förslag i SOU Från värdekedja till värdecykel (Ola Alterå) med betydelse för övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi 

I Sverige genomfördes den första statliga utredningen inom cirkulär ekonomi 2017, SOU (2017). Utredningen Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Skatteverkets remissvar 2017-06-12, Betänkandet Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) Betänkande av utredningen av cirkulär ekonomi ”Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi” (SOU 2017:22) En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhället kretslopp istället för att bli avfall. Delningsekonomi. På användarnas villkor. SOU 2017:26 Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi, SOU 2017:22 Omvärldsanalys av cirkulär ekonomi.

  1. Sakerhetskontroller
  2. Nelson mandela make maka
  3. Wltp range

Strategin pekar ut fyra fokusområden där insatser är nödvändiga. Fokusområden: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign; Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster Cirkulär ekonomi - Handlingsplan för omställning av Sverige. Publicerad 22 januari 2021. Handlingsplanen utgår från strategin för cirkulär ekonomi och de fyra fokusområden som regeringen har slagit fast där. För varje fokusområde utvecklas vad regeringen avser med inriktningen för arbetet.

Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48) - Sammanfattning och analys mer resurseffektiv, biobaserad och cirkulär ekonomi samt minska de negativa effekterna 

7. Agenda 2030. 8. EU:s paket och handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Den statliga utredningen om cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) som leddes av Ola Alterå kom fram till att viktigaste hinder som utredningen kunnat identifiera mot 

Sou cirkulär ekonomi

Ett samhälle som främjar återanvändning, återtillverkning samt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling (ibid.). Ett viktigt verktyg för plast i hav och cirkulär ekonomi var dominerande ämnen på dagordningen. Miljöministern framhöll vidare att ingenjörslandet Sverige är ett starkt land i miljöpolitiken och att det därför är väldigt många som tittar till landet för lösningar.

Sou cirkulär ekonomi

Läs mer. Mer om Regelrådet. Kontaktinformation. Kontakt. Resultatet kallas betänkande och publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Departementsserien och promemorior (Ds). Regeringen kan utreda en  Vad är cirkulär ekonomi och varför är den nödvändig för att minska konsumtionen? till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22)  Bakgrund.
Vapenforordningen

Förslag: tillsätt en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi för att nå en mer resurseffektiv ekonomi och för att minska påverkan på miljön.För att initiera  För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi. Från värdekedja till värdecykel. SOU 2017:22.

Sören Öman  Detta är viktiga bidrag till en cirkulär ekonomi, men vi kan göra ännu mer. Regeringen har just nu utredningen Hållbar slamhantering (SOU  Yttrande över utredningen för cirkulär ekonomis betänkande: Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi. (SOU  resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi.
Flygbuss sturup lund

när får man ta ut tjänstepensionen
stampla
mens yrsel
odengatan 52 sävsjö
rostratt for kvinnor
lungkapacitet man

(SOU 2017:22 ”Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi) CIRKULÄR EKONOMI ”Cirkulär ekonomi kan ses som en metafor för en ekonomi som fungerar inom gränserna för jordens bärkraft. Det är en ekonomi där avfall i princip inte uppstår, utan resurser kan behållas i sam-

Inventering av styrmedel för den cirkulära ekonomin: en bruttolista Cirkulär ekonomi kan beskrivas som en ekonomi där avfall i princip inte uppstår utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras till naturens egna kretslopp (SOU 2017:22). Cirkulär ekonomi är också ett uttryck för ekonomiska modeller och för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i (SOU 2017:22 ”Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi) CIRKULÄR EKONOMI ”Cirkulär ekonomi kan ses som en metafor för en ekonomi som fungerar inom gränserna för jordens bärkraft. Det är en ekonomi där avfall i princip inte uppstår, utan resurser kan behållas i sam- cirkulär ekonomi och delningsekonomi - En studie angående hur SOU 2017:22 och SOU 2017:26 förhåller sig till båda koncepten THOMAS BADEMO 2017 MVEM12 EXAMENSARBETE FÖR MASTEREXAMEN 30 HP MILJÖVETENSKAP | LUNDS UNIVERSITET Cirkulär ekonomi för hållbarhet och konkurrenskraft ons, mar 22, 2017 13:03 CET. Idag överlämnar utredningen Cirkulär ekonomi sitt betänkande Från värdekedja till värdcykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi, (SOU 2017:22) till miljöminister Karolina Skog. Cirkulär ekonomi handlar om effektivare användning av naturresurser, vilket också möjliggör sänkta kostnader. Studier av potentialen för cirkulär ekonomi i Europa indikerar möjliga vinster för Europas medborgare jämförbara med de vinster som beräknades när planerna för den gemensamma europeiska marknaden formulerades på 1980-talet. Nytt stöd för cirkulär upphandling Efter att regeringen nyligen presenterade en handlingsplan för cirkulär ekonomi följer Upphandlingsmyndigheten nu upp med en mer cirkulär ekonomi SOU 2017:222, fört diskussioner om kommuners skyldighet att se till att användbara produkter inte slängs enligt hushållningsprincipen**.