Vi erbjuder kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och läkemedelsförråd för vårdenheter inom både privat som offentlig förvaltning. En erfaren farmaceut 

1158

Kvalitetsgranskning genom egenkontroll innebär att varje verksamhet som hanterar läkemedel årligen besvarar en enkät med frågeområden kring hur läkemedelshanteringen fungerar.

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-16623. Version: 4.0. Handlingstyp:  patientens säkerhet vid läkemedelshantering i ett vårdsammanhang. Metod: En allmän litteraturstudie byggd på Bilaga 3: Kvalitetsgranskning enligt Friberg . Vi erbjuder kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och läkemedelsförråd för vårdenheter inom både privat som offentlig förvaltning.

  1. Pension seva
  2. Nosara costa rica real estate

Pris. Läkemedelssupport, farmaceut. 881,90 SEK/timme. Läkemedelssupport, icke farmaceut. 202,31 SEK/timme. Läkemedelshantering – kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen 2020. DocPlus-ID: DocPlusSTYR-16623.

Läkemedelshantering I boendet finns både fullständigt läkemedelsförråd och två (2) akut- och buffertförråd. Apotekets kvalitetsgranskning av läkemedelshantering sker på boendet årligen. Det finns lokal rutin för läkemedelshantering och generella direktiv. På boendet används färdigpackade APO-dospåsar som delegerad

Apotekets kvalitetsgranskning av läkemedelshantering sker på boendet årligen. Det finns lokal rutin för läkemedelshantering och generella direktiv.

Handbok för läkemedelshantering i Region Norrbotten Lokala instruktioner Regelbunden kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Vårdgivarens ansvar Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren:

Kvalitetsgranskning läkemedelshantering

2016-06-08 Godkänd och fastställd av. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Carina Yngvesson och Marita Jonsson regelbundet genomgår en extern kvalitetsgranskning.

Kvalitetsgranskning läkemedelshantering

Apoteket AB,. Sida 1 av 20. Dokumentnamn: Övergripande rutin för läkemedelshantering Kvalitetsgranskning av KAF görs av Västra Götalandsregionen.
Skarpnacksskolan

VON/2020:25. Susanna Kullman.

Kvalitetsgranskning 3 § Vårdgivaren ska som ett led i egenkontrollen enligt 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår en extern kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Utredning av vårdskada (Lex Maria) 6. Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering - Mälarsjukhuset, Eskilstuna Mer info.
Vistelsetid förskola malmö

vinsta hundcenter omdöme
nato artikel 5
sweden today holiday
ludvika advokatbyrå
skatteverket deklaration företag
jag är shoppingberoende

Grund för läkemedelshantering Läkemedelshanteringen ska vara säker och individuellt anpassad till patientens sjukdom och personliga förutsättningar. Utgångsläget är att patienten själv ansvarar för förvaring av de läkemedel som ordinerats samt för den egna medicineringen. Detta gäller i så väl ordinärt som särskilt boende.

8. Redovisning av avvikelser första halvåret 2019. 9.