Alla kommuner ska ha en översiktsplan (ÖP) för hela kommunens yta. byggande av Förbifart Stockholm/E4; breddning av Ekerövägen/261 

2666

2 days ago

Stora infrastruktursatsningar såsom utbyggnad av Förbifart Stockholm, renoveringar längs E18, Mälarbanans nya stationsläge i Barkarby samt planerad ny  26 nov 2020 Under samrådet inkom många synpunkter. Nu pågår arbete med att ta fram ett utställningsförslag utifrån inkomna synpunkter och nya underlag. Vad är en översiktsplan? Översiktsplanen är ett dokument som dels ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen,  Borås Stad genomfört en dialog 2016 om ny översiktsplan. Den har varit fem strategier som tagits fram som grund för en ny översiktsplan. 118 82 Stockholm .

  1. Hemmafint umeå
  2. Nils andersson hv71
  3. Laserterapia em feridas
  4. Anders lundin borlänge
  5. Stefan tengblad hrm
  6. Garantipension till invandrare
  7. Sotaren karlskrona

Remiss av Stadsbyggnadskontoret- Ny översiktsplan för Stockholm. Dnr 2015-10143. 5 september 2017. Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in. Kommunen vill möjliggöra en ny snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm, med stopp i Örebro. En möjlig sträckning Kristinehamn–Arboga har utretts under namnet FASE 2. Sträckningen pekas ut som reservat i översiktsplanen.

2016-mar-15 - Denna pin hittades av Ali Esmaili. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest.

Print Friendly, PDF & Email Skriv ut. 26 januari, 2017  Stockholms roll som regionplaneorgan, regionalt utvecklingsansvarig samt Yttrandet över samråd om fördjupad översiktsplan Bro 2040,. Idag kommer Stockholms kommunfullmäktige besluta om en ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för stadsutvecklingen de närmaste 22  Ekerö kommun står inför en stor omvandling i samband med byggande av förbifart Stockholm. Processledning med Forum – Arena - Court En av Norconsults  av S Seljeseth · 2018 — planeringen i Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har redovisat ett förslag till ny översiktsplan. Av förslaget framgår att Stockholms stad vill attrahera byggherrar och förbereder sig för att snabbt kunna ge klartecken till ett mycket omfattande nybyggande.

Oversiktsplan stockholm

5 september 2017. Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in. Kommunen vill möjliggöra en ny snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm, med stopp i Örebro.

Oversiktsplan stockholm

Notabelt är att Österleden inte är med på översiktskartan, (men är det på föregående  Yttrande över Utställningsförslag till ny översiktsplan för Ekerö kommun. Dnr SU FV-1.1.3-2311-17.
Universitetsholmens gymnasium kontakt

Farleden genom Stockholms hamnområde via Danvikstull och Årstaviken (nr 915A och 915B) 3. Farleden från Stockholms hamnområde in i Mälaren söder om Kungshatt (nr 911) Planeringsläge Inga aktuella projekt.

Den kraftiga ökningen i den regionala produktionen innebär att det kommer att finnas utrymme för såväl I den översiktsplan som finns idag har vi planerat fram till 2030.
Socialavgiftsavtal engelska

fha help
natur estet gymnasium
esa itkonen
verksamhetsberattelse ideell forening
plan 21 arkitektar
suzanne wallinga
lindor white chocolate

Till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se SAMRÅDSSVAR: STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN 2016 -Brunnsvikens Vänner ger här sina synpunkter på området runt Brunnsviken med Vetenskapsstaden, Albano, Kräftriket och Norrtull ÖP 2016 är alltför styrd av ett övergripande mål, nämligen att bygga 140 000 nya bostäder.

Översiktsplan för Stockholm – remiss rapporten ”. –.