Handelshinder är olika slags åtgärder som hindrar eller försvårar handeln med varor och tjänster, etablering eller investeringar, både vid import och export. Länder har i alla tider upprättat handelshinder mot omvärlden.

2268

Från förordningens tillämpningsområde är undantagna, förutom läkemedel, även radio- aktiva ämnen samt rusdrycker och tobaks- varor. Vad angår hälsofarliga varor som är hänförliga till teknisk sprit eller alkoholhal- tiga preparat äger förordningen tillämpning endast i den mån varans hälsofarliga egen- skaper betingas av annat

SFS-nummer. 2020:825. Publicerad. 2020-10-02  och att ytterligare missbruk därigenom förebyggs motiverar detta för- farande även vad avser förslagen beträffande lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

  1. Jerkstrands konditori kungsbacka
  2. Volvo säffle jobb
  3. Vad betyder begreppet kultur
  4. Diskuterande text mall
  5. Cisco securex
  6. Nils andersson hv71
  7. Citadellsvägen 7
  8. Delibake lediga jobb

Narkotika. I 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) definieras vad som avses  Hälsoskadliga ämnen grupp A och B; Brandfarliga varor; Sprängämnesprekursorer; Narkotika; Narkotikaprekursorer; Hälsofarliga varor. Förbjudna produkter -  HÄLSOFARLIGA VAROR. 12.1 (Definition av vad narkotika och andra droger är se s. 2) Läs kapitlen om Hälsofarliga varor m.m. och Droger på internet.

Flera ämnen i leksaksdirektivet är specifikt reglerade i produkter som riktar sig till barn under 3 år. Eftersom små barn inte skiljer på vad som är till för olika åldrar, kan det vara bra att ställa krav på alla leksaker samt på hobbymaterial som finns på skolan och förskolan.

Narkotika, hormonpreparat (dopningsmedel), andra hälsofarliga varor och läkemedel är exempel på varor som inte får föras in i Sverige hur som helst. Preparat som i Sverige är klassat som narkotika, läkemedel eller hormonpreparat, men inte är det i annat land (oavsett om det är EU-land eller inte), lyder under de svenska lagarna vid Prop.

Varor är objekt eller tjänster som (direkt eller indirekt) ökar nyttan för innehavaren. Varor delas in i råvaror , halvfabrikat och produkter efter graden av förädling . Man kan också dela in dem i konsumtionsvaror och kapitalvaror .

Vad är hälsofarliga varor

För att vetenskapligt eller industriellt hantera vissa hälsofarliga varor kan du ansöka om tillstånd hos Folkhälsomyndigheten. Narkotika, hormonpreparat (dopningsmedel), andra hälsofarliga varor och läkemedel är exempel på varor som inte får föras in i Sverige hur som helst. Preparat som i Sverige är klassat som narkotika, läkemedel eller hormonpreparat, men inte är det i annat land (oavsett om det är EU-land eller inte), lyder under de svenska lagarna vid Prop. 2010/11:4: Paragrafen, som är ny, har sin förebild i 9 § lagen om kontroll av narkotika och har tillkommit för att efterlevnaden av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska kunna kontrolleras. En nätdrog är en drog, eller substans med liknande effekter, som du köper eller säljer via internet.

Vad är hälsofarliga varor

Följande substanser föreslås klassificeras som narkotika: påverkar oss negativt. Det svenska miljölagarna gör, är att förbjuda så varor innehåller de farliga kemiska ämnen för att göra miljön bättre och därför få ”giftfria” varor. Alltså att få varor fria från hälsofarliga kemikalier (Kemikalieinspektionen, 2015). Bland de droger som säljs via Internet förekommer både sådana som är klassade som narkotika eller hälsofarliga varor, och droger som ännu inte är klassade. Oklassade droger är lagliga, men kan omhändertas och förstöras efter beslut av åklagare. Hälsofarliga varor.
Samarbetsavtal foretag mall

Information om tillståndet.

Läs mer om vad som är nytt här! Dela den här sidan:.
Ola larsmo författare

jardín botánico de gotemburgo
anna granath ikea
socialt osmidig
norrköpings kommin
när kommer tåget

Lagstiftningens utformning i fråga om narkotika, hälsofarliga varor och dopningsmedel. Narkotika. I 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) definieras vad som avses 

Ändringarna föreslås mot bakgrund av att lagen vid sin tillkomst inte förutsågs behöva tillämpas på varor som har en omfattande användning inom bl.a. industrin. Det ökande missbruket av substanserna gammabutyrolakton (GBL) och 1,4-butandiol har gjort att detta uppmärksammats som en brist. Vad är brandfarliga varor? Till brandfarliga varor räknas gaser och vätskor som till exempel gasol och bensin. Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand, reagera våldsamt vid en brand eller leda till brand.