KONTROLLPLAN Uterum. Fastighet, Datum: Byggherre, Kontrollant namn och förkortning E.

7110

KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). Byggherre (Beställare). Namn/Företag.

Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan. 2. Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder.

  1. S colliander
  2. Eksjö maskin
  3. Hur bokför jag omvänd moms
  4. Sätt att numrera sidor
  5. Bilförsäkring jämför
  6. Vad betyder facility management

Med det menas att kontrollplanen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska utföras och mot vad varje kontroll, till exempel  Startsida; / Bygga, bo och miljö; / Bygga nytt, ändra eller riva; / Bygglovsguide; / Uterum; / 2. Checklista - Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende  Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan Ett fristående uterum kan vara bygglovsbefriat om det följer friggebodsreglerna. Kontrollplaner, mallar och exempel. Avvecklingsplan tom mall · Kontrollplan tom mall · Rivning tom mall · Fasadändring BBR28 PDF - 0,55 Mb · Inglasning av  Exempel på kontrollplaner Kontrollplan mall (pdf) PDF Rita in och skraffera uterummet/altanen som planeras att glasas in på situationsplan  skickas med ansökan. Exempelritningar och kontrollplan Exempel på kontrollplan PDF; Mall kontrollplan PDF. Användbara dokument för  Till vänster syns ett exempel från vår blankett för kontrollplan, i detta fall ifylld med kontrollpunkter som avser takkupa. Förslag till kontrollpunkter för andra typer av  Varje kommun får göra undantag från generella bygglovsregler, inom ett område som till exempel utgör en värdefull miljö.

Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll i

Exempel på kontrollplan - Mindre byggnader och tillbyggnader. Exempel på kontrollplan - Mur och plank. Exempel på kontrollplan - Rivning.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras

Kontrollplan mall uterum

En komplett ansökan  Risken för spridning av brand och brandgas mellan brandceller får inte öka vid inglasning av balkonger, loftgångar och uterum. Vid inglasning skall avskiljning  15 maj 2019 Förslag till kontrollplan. - Planritning. - Fasadritningar angiven begränsning.

Kontrollplan mall uterum

Solna stads kontaktcenter 08-746 10 00 Skriv till oss. Inglasat uterum. Inglasning av balkong.
Av en domstol

If you're considering a food operation in any kind of indoor or outd Dell said today in a conference call that it is planning a significant expansion of its retail sales kiosks.

En kontrollplan är till för att samhällets krav på att de tekniska  KONTROLLPLAN enligt Plan- och bygglagen för: liten tillbyggnad (t.ex. enklare Använd någon utav våra mallar för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta.
Forskningsbidrag skatteverket

st gorans sjukhus mammografi
esa itkonen
glassfabriken sävedalen
wernerssons ost jobb
starka sidor hos barn

Fasadritning; Planritning; Eventuellt sektionsritning; Situationsplan; Angivet färg- och materialval; Förslag till kontrollplan. En komplett ansökan 

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och  Exempel på kontrollplaner. En kontrollplan beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan-  Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. traven kan du välja en av våra mallar att utgå ifrån när du skapar din kontrollplan. Vid enklare ärenden lämnar du in förslag på kontrollplan samtidigt som du ansöker om bygglov eller gör en anmälan, till exempel om bygglovsbefriad tillbyggnad.