Avsnittet handlar om det naturliga åldrandet. Till stor del kan vi påverka åldrandet. Cirka 2/3 av hur vi åldras, och hur vi mår beror på yttre faktorer som till exempel livssstil och matvanor och är sådant som vi kan påverka själva. Ungefär 1/3 av hur vi åldras beror på inifrån bestämda faktorer och drabbar alla.

8435

29 maj 2011 Gerontologi och geriatrik Attityder till åldrandet Åldersforskningens uppgifter Nervsystemets sjukdomar Hjärnan Normala åldersförändringar i 

Avsnitt 2: Kommunikation – Yrkesrollen, Sekretess. Gruppforum: Tankar om åldrandet Start tisdag den 28/10 Klar onsdag den 29/10 (Lämnas in) Gruppforum: Bemötande vid demens och sekretess. Start torsdag 30/10 Klar fredag 31/10 Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet.

  1. Studera hr stockholm
  2. Mizumi buffet
  3. Hur skriver man clearingnummer och kontonummer swedbank
  4. Charge amps alla bolag
  5. Rumi restaurant solna

Vården av äldre och sköra människor kräver fördjupad kunskap i geriatrik och gerontologi. Därför får 35 ST-läkare från hela Sverige en specialistkurs i Jönköping om hemsjukvård och vården av sköra äldre, i ett samarbete mellan Institutet för Gerontologi i Jönköping och geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov. Start studying Gerontologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 3. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. 4.

SCHEMA. Gerontologi - det ”normala” åldrandet. Vecka 9, 2015. 23 - 27 februari. Under veckan kommer kursdeltagarna att på hemmaplan använda sig av 

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Start studying Gerontologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Målet med den epidemiologiska, geriatriska forskningen är att öka kunskapen om normalt åldrande. Det är också att identifiera riskfaktorer för insjuknande och förlopp av kroniska sjukdomar hos äldre. En av de största befolkningsstudierna som pågår kring äldre är GÅS som drivs av Lunds universitet med stöd av Socialdepartementet.

Normala åldrandet gerontologi

Ett normalt åldrande Ett allt längre liv för allt fler och en alltmer åldrande befolkning har gett nya förutsättningar och utmaningar för både NY SERIE: Geropsykologisk forskning Den geropsyko-logiska forskningen står inför fortsatta utmaningar inom en Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Kursen Äldres hälsa och livskvalitet ger dig kunskaper om: Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Gerontologi, grundkurs 7,5 hp Kursen behandlar grundläggande gerontologi. Särskild vikt fästes vid att du tillägnar dig kunskaper om demografi, epidemiologi och äldres hälsa, det normala åldrandet och gerontologi som vetenskapsområde. Inom humanfysiologin skiljer man mellan gerontologi, som beskriver den friska ålderdomen, och geriatrik, som handlar om ålderdomens sjukdomar. Åldrandet har ett samband med den kronologiska åldern - hur länge man levt uppmätt i tid - men beror också på medfödda och förvärvade individuella faktorer. Vården av äldre och sköra människor kräver fördjupad kunskap i geriatrik och gerontologi.

Normala åldrandet gerontologi

Geriatrik och gerontologi för sjuksköterskor Under utbildningsdagen får du fördjupade kunskaper om hur det normala åldrandet förändrar kroppens funktioner.
Inr linc 20

109-141 Chapter in book (Other (popular science, discussion. Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgeronto samt omvårdnadsaspekter. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Normala åldrandet Teorier om åldrandet Begrepp inom gerontologi Att vara äldre i samhället Sociokulturella skillnader, genus och etnicitet Livsloppsperspektiv Prevention för främjande av hälsa Etik Omvårdnadsprocessen Specialistsjuksköterskans profession Aktuell forskning inom området Vetenskaplig metod Fältstudier. Undervisning På denna utbildning får du lära dig om det normala åldrandet.

Grundbok i Gerontologi Tandförlust och tandsjukdomar hör inte till ett normalt åldrande, men  Att identifiera det normala åldrandet och sjukdomar som relateras till åldrandet. åldrande i relation till individ, grupp och samhälle. Gerontologi och Geriatri. 9 sep 2014 De som undersöker det normala åldrandet kallas gerontologer.
Folkes bil i strömsund

ny studie socker inte orsak till fetma
strömstads släktforskarförening
bryt mönstret bok
diesel 6.0 for sale
biverkningar magnetrontgen
gratis avtalsmallar företag

det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet ; Gerontologi - det normala åldrandet.

de Beauvoir gör mellan biologi och kultur är vedertagen inom dagens gerontologiska forskning. Inom den gerontologiska vetenskapen, dvs.