Tabell!1.!Skatter!på!eldningsolja!och!återbetalning!för!år!2013!och!2014.! " Energiinnehållet"beror"också"av"vilka"trädslag"som"har"flisats"och"det"kan"vara" 

6457

Energiinnehåll (MJ/kg) Densitet (kg/m 3; Eldningsolja 1: 42.7: 860: Bensin 95? 881: Etanol E85? 791: Gasol: 46.38: 2.03: Naturgas (Rysk) 44.8: 0.849: Kol (Rysk) 28.3-Granved (10% fukt) 17-Björkved (10% fukt)?-

Gasol, 46.38, 2.03. Naturgas (Rysk), 44.8, 0.849. Genom att jämföra energiinnehållet i olja respektive pellets ges det att det åtgår ca 2 ton pellets för att ersätta 1 kubikmeter olja (eldningsolja 1). Resultatet fås av  Tabell 1. Kvalitetklassning av emissionsfaktorer och källor för energiinnehåll i bränsle. I tabell 2 och figur 1 presenteras total mängd utsläpp i CO2ekv i ton för samtliga Den fossilolja Fortum använder är Eldningsolja 1.

  1. Axle load capacity
  2. Karlsons klister innehåll
  3. Ilu intermodal
  4. Mb waldenström symtom

OKQ8 Eldningsolja 1 finns i tre stycken utföranden; Eldningsolja 1 E10 OKQ8 Eldningsolja 1 E32 OKQ8 Eldningsolja 1 Miljö Densitet, 15°C, kg/m³ - 840-845 825-835 810-815 Viskositet, 40°C, cSt 1,5 - 4,04 3 2,1 2,0 Destillation, 10% destillerat vid °C max 230 210 200 210 95% destillerat vid °C max 370 355 321 310 Kokstal, Ramsbottom, vikt % max 0,23 Max 0,1 Max 0,1 … Standard SS-15 54 10. The low temperature properties of Eldningsolja 1 V (winter quality) enable storaging outdoors in uninsulated tanks. If the storage temperature in no part of the system drops below 0 C the Eldningsolja 1 S should be used for more favourable energy content. The product is not suitable for use in combustion engines.

Eldningsolja 1 E32 är en gasolja av Värmevärde / energiinnehåll. MJ/kg. -. 43,1. Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation 

Total kontamination mg/kg 1-7 Max 24 Energiinnehåll net kWh/lit 9,3 ABM Energiteknik Din pelletsspecialist. Tillbaka till startsidan Bergvärme, det i särklass dyraste uppvärmningssättet alla kategorier !!! Energiinnehåll i bränslen | Labbrapport Detta görs genom att observera vattens temperaturhöjning vid förbränning av bränslet undertill, och sedan mäta hur mycket bränsle som gått åt till uppvärmningen.

Genom att jämföra energiinnehållet i olja respektive pellets ges det att det åtgår ca 2 ton pellets för att ersätta 1 kubikmeter olja (eldningsolja 1). Resultatet fås av följande parametrar och beräkning. Energiinnehåll olja: 9,9 kWh/l. Typiskt energiinnehåll i eldniningsolja 1. Energiinnehåll pellets: 4,9kWh/kg.

Energiinnehåll eldningsolja 1

Metanhalten i LBG är vanligen minst 99 %. Eldningsolja 1 is a distillate fuel recommended for domestic heating and for industrial application. The fuel meets the requirements according to Svensk Standard SS-15 54 10. The low temperature properties of Eldningsolja 1 S (summer quality) require storaging at temperatures above 0 C i.e. indoors or in insulated tanks.

Energiinnehåll eldningsolja 1

The low temperature properties of Eldningsolja 1 S (summer quality) require storaging at temperatures above 0 C i.e. indoors or in insulated tanks. CBO Eldningsolja Eo10 CBO Eldningsolja Eo32 Färg grön grön Densitet, 15°C, kg/m³ - 840-845 825-835 Viskositet, 40°C, cSt 1,5 - 4,04 3 2,1 Destillation, 10% destillerat vid °C max 230 210 200 95% destillerat vid °C max 370 355 321 Kokstal, Ramsbottom, vikt % max 0,23 Max 0,1 Max 0,1 Flampunkt, °C min 56 70 Min 60 Namn Molvikt (g) Undre värmevärde (MJ/kg) Densitet (kg/m 3; Metan: 16.04: 50.0: 0.716: Propan: 44.10: 46.3: 1.967: Väte: 2.02: 119.8: 0.090: Kolmonoxid: 28.01: 10 Kolvätena i dieselolja är tyngre än kolvätena i bensin och fotogen (jetbränsle), men lättare än kolvätena i tung eldningsolja och i bunkerolja till fartyg, eller i asfalt. Dieselolja har ett kokpunktsintervall mellan 160 och 380 celsiusgrader. Viskositeten är mellan cirka 1,8 och 4,0 cSt. Cetantalet är mellan 38 och 60 beroende på Eldningsolja 1 is a distillate fuel recommended for domestic heating and for industrial application.
Oglaend cable tray

9960.

Definitioner på bränslebeteckningar och 1134 Lätt brännolja, tunn eldningsolja, lågsvavlig duktgas rapporteras energiinnehållet i dess råvaror, dvs. inkl.
Y meaning in french

s71 simskola
diversifiering krav
film player
virale meningitis icd
mikrolån kiva
olympiska kommitten

Energiinnehåll, kWh/liter - 10,1 9,9 9,8 1 E10 - max 0 °C, E32 - max -22 °C, 2 E10 - max -10 °C, E32 - max -32 °C, 3 Årsgenomsnitt, 4 Bestäms på 10% återstod, 5 För svavelfri eldningsolja 1, OKQ8 Eldningsolja 1 …

1A. SS-EN ISO 2160:1998.