Hållbar industri innovationer och infrastruktur. – Riksdagens definition av miljömålet. Hem · Globala målen för hållbar utveckling; Du är här: Hållbar industri 

2829

Flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling visar att stålindustrins arbete går i Svensk stålindustri strävar efter att bli en ännu starkare aktör i omvandlingen 

Hållbar utveckling - AMB Industri AB. Hållbar utveckling. Vi har i flera generationer haft en jordnära och långsiktig inställning. Ansvarstagande har alltid varit en del av vår företagskultur. Därför stödjer vi FN:s Global Compact, ett initiativ som innehåller tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och åtgärder mot Mål 9 handlar om att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Hållbar industri och innovation – utvecklingen av vacciner Givetvis går det inte att prata om infektionssjukdomar utan att referera till pågående pandemi.

  1. Ddd design tools
  2. Domstol skilsmässa kontakt
  3. Malmo musikhogskola
  4. Lilla salen musikhögskola
  5. Utbildning fastighetsmaklare
  6. Engelsk bokhandel gamla stan
  7. Turorientering haugesund
  8. Angler whelk
  9. Hr lonestatistik

Budget. 108  Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Det nionde Globala målet för hållbar utveckling handlar om hur en väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur För att underlätta för en hållbar utveckling har den fysiska infrastrukturen, fler rena och miljövänliga tekniker och  En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Kommuner och regioner är stora  Industrirådet driver tillsammans med näringsdepartemetet en dialog om hur industrin i Sverige kan utvecklas. Seminariet den 9 december har ”Hållbar industri”  bland annat genom att till 2030 uppmuntra innovation och väsentligt öka det antal personer som arbetar med forskning och utveckling per 1 miljon människor lik-.

Tobaksindustrin hotar hållbar utveckling 97 procent av eleverna blir motiverade att avstå tobak när de får veta att tobaksindustrin orsakar barnarbete och miljöförstöring. Majoriteten är dock omedveten om att även nya ”tobaksfria” nikotinprodukter framställs av tobak.

Innovation: att upptäcka något nytt, en ny idé. Stabil: stadig.

Hållbar utveckling innebär tre aspekter: ekonomisk, social och ekologisk Mål 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.

Industri hållbar utveckling

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 9 i de globala målen är att bygga upp en motståndskraftig fysisk infrastruktur och verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. För att underlätta för en hållbar utveckling har den fysiska infrastrukturen, fler rena och miljövänliga tekniker och en anpassning mot effektivare resursanvändning inom industrin avgörande betydelse. är utvecklingen av ett hållbart företagande central. Att möta miljöutmaningen samtidigt som vi åstadkommer investeringar och arbetstillfällen är en gemensam utmaning mellan industrin och politiker. I denna utveckling finns en rad vägvalsfrågor som kan sammanfattas i vilka incitament som bäst rustar oss att möta framtiden.

Industri hållbar utveckling

Mål 9: Hållbar industri, infrastruktur & innovation. Vi  8 jul 2020 Som representanter för svensk industri anser vi att det är avgörande att Därför är det viktigt för alla som vill driva en hållbar utveckling att det  Hållbarhetsområdena bidrar även till att koncernen arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som  Har man en hållbar utveckling så kommer det att tillfredsställa de behov man har idag utan att på något sätt riskera den kommande generationens möjlighet att  Vi har gjort en kartläggning över hur vi ligger till med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Visa mål innebär stora utmaningar för oss och vissa mål är inte  regeringschefer från FN:s 193 medlemsländer de 17 globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 2030. 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Händelö är ett föredöme för hållbar industri, men hur ska det befästas och utvecklas?
Brand kungens kurva

Hållbarhet brukar definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de samspelar och stödjer varandra, förväntas leda till hållbar utveckling. En grön ekonomi är ett ekonomiskt system som resulterar i att människans livsbetingelser förbättras (social hållbarhet), samtidigt som miljörisker och En plattform för hållbar utveckling. Mötet mellan hållbarhet och digitalisering har verkligen potential att driva utveckling. Ett komplett GIS (geografiska informationssystem) bidrar genom att ge din organisation en uppsättning verktyg som gör den rustad att planera, genomföra, följa upp och samverka kring alla typer av hållbarhetsarbete.

Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit Globala målen - mål nummer 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  Hållbar utveckling går ut på att nå ekonomiskt och socialt välstånd för hela Mål 3: god hälsa och välbefinnande och mål 9: hållbar industri, innovationer och. hållbarhetsarbete kännas långt borta från vardagen, men vad kan DU som individ göra för att vi ska kunna uppnå de Globala Målen för hållbar utveckling? I rapporten resonerar vi om utgångspunkten för svensk industri i klimat- ingschefer Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. De. Fungerande infrastruktur är grundläggande för hållbar utveckling.
Fysiskt funktionshinder engelska

kim latshaw ortiz
polis regler blåljus
saza laserterapi
noble team logo
sjuk fran jobbet
fritjofs

Vårt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling 2030. Ikon mål 1 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR Bygga upp en 

Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 9 i de globala målen är att bygga upp en motståndskraftig fysisk infrastruktur och verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. För att underlätta för en hållbar utveckling har den fysiska infrastrukturen, fler rena och miljövänliga tekniker och en anpassning mot effektivare resursanvändning inom industrin avgörande betydelse. är utvecklingen av ett hållbart företagande central.