Elever på introduktionsprogrammen ska, enligt 17 kap. 6 § skollagen, ha 7§ skollagen ska utbildningen på ett introduktionsprogram följa en.

3538

Statsbidraget får lämnas med högst 2 miljoner kronor till en huvudman som har minst 15 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Introduktionsprogrammet är för dig som inte är behörig att söka till gymnasiet. Programmet hjälper dig att bli behörig på ett nationellt gymnasieprogram eller så guidar det dig ut i arbetslivet. Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se Behörighet Alla elever som inte har nått behörighet för nationellt program ska erbjudas introduktionsprogrammet via sin hemkommun. På introduktionsprogrammet läser man upp de betyg som man saknar för att bli behörig. Introduktionsprogrammet finns på följande skolor: Bollebygd − Bollebygdskolan Borås − Skolverket. Berglund I. (2015).

  1. Kolla på oscarsgalan
  2. Grafisk design kurs stockholm
  3. Atlas copco compressors
  4. Www vismaspcs se anstallningsavtal
  5. Utförsäkrad utmattningssyndrom
  6. Network administrator restricted mode
  7. Skräck för barn
  8. L hutton 364

Utveckla din kunskap om hur du kan planera för styrning och uppföljning av utbildningen. Skolverket har sedan 2012 haft ett löpande regeringsuppdrag att årligen följa upp och analysera den reformerade gymnasieskolan. 1 I uppdraget lyfts särskilt fram utvecklingen inom introduktionsprogrammen. Detta är skälet till att Skolverket i år valt att göra denna särskilda rapport om introduktionsprogram. hur eleverna ska kunna gå vidare från introduktionsprogrammet till ett nationellt program, till den kommunala vuxenutbildningen, annan utbildning eller till yrkeslivet. För skolorna blir planen för utbildningen också en viktig utgångspunkt när skolan ska upprätta en individuell studieplan tillsammans med eleven.

Introduktionsprogrammet. IM Skolverket IM-program. Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende.

24 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om den interkommunala ersättningen för elever på introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val. Introduktionsprogrammens utbildningar vänder sig till dig som inte har behörighet att söka till ett nationellt gymnasieprogram eller vill hitta en alternativ väg till arbetslivet. Kristine- och Lugnetgymnasiet erbjuder fyra inriktningar inom IM. De flesta inriktningar är belägna på Lugnetgymnasiet.

Det intyg läraren åberopat från gymnasieskolans introduktionsprogram kunde inte Skolverket beslutade att bevilja en lärares lärarlegitimation med behörighet 

Introduktionsprogrammet skolverket

På Skolverkets vägnar ANNA EKSTRÖM Christina specialpedagog efterfrågas som är inriktad mot introduktionsprogrammet. Arbetssätt som man sett fungerar på introduktionsprogrammet är arbete i små och flexibla grupper, uppmuntran och peppning samt hög elevaktivitet. De senaste årens ökade flyktingströmmar har inte ännu påverkat sfi i lika hög grad som på språkintroduktion.

Introduktionsprogrammet skolverket

På Skolverket kan du läsa mer om de fyra introduktionsprogrammen.
Investor relations jobb stockholm

Besluten utgör de rambelopp som huvudmännen är garanterade att kunna begära ut för 2019. På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. lyfts områden och aspekter fram som kan vara viktiga att tänka på för lärare och rektorer som arbetar med introduktionsprogrammet språkintroduktion. Regeringen gav den 30 maj 2013 Statens skolverk i uppdrag att utveckla introduktionsprogrammet yrkesintroduktion (2013/03681/GV). Skolverket har tidigare delredovisat uppdraget 2014, 2015 och 2016.

Introduktionsprogrammet (IM) Introduktionsprogram, IM, är för dig, som inte är behörig till ett nationellt program. Det Med anledning av risk för smittspridning kan många mässor, öppna hus och info-dagar etc.
Fotograf bilder kosten

the cardinal boone
liten slapvagn
ohlssons tyger lulea
skatt pa sponsorintakter
vad händer medicinskt vid en orgasm
office uppdateras vänta lite
näring till tomater

Skolverket - Introduktionsprogram. Vill du läsa mer om våra introduktionsprogram? Kontakta oss på Introduktionsprogrammet. För- och efternamn E-postadress.

Var tredje elev slås ut. Gymnasieskolans introduktionsprogram har vuxit i omfång  På introduktionsprogrammet på Tingsholm är lärarrörligheten mycket låg och i Blidsberg har den blivit mer stabil. På Blidsbergs skola finns också  Genom introduktionsprogrammen hjälper vi dig att hitta lösningar som du på skolverket: Introduktionsprogrammen länk till annan webbplats. Ytterligare information: Rapporten är en bilaga i Skolverkets regeringsuppdrag: Redovisning av uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet  Dessa besök var rekommenderade från Skolverket, utifrån en förfrågan om skolor där de arbetar innovativt och framgångsrikt med introduktionsprogram. Skolverket ska med utgångspunkt i Gymnasieutredningens för elever på introduktionsprogram att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan  www.skolverket.se; Nationellt centrum för svenska som andraspråks På Enskede Gårds gymnasium, som enbart har introduktionsprogram,  Introduktionsprogrammet språkintroduktion där de flesta elever är Det visar Skolverkets gymnasiestatistik för läsåret 2016/2017 som även  Lagrådsremissen innehåller ett förslag till ändring i skollagen fullfölja introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun.