inledande, övergripande delarna i läroplanerna för grundskolenivån eller samhällskunskap, ämnesplanen i service och bemötande, kursplanen i slöjd samt det centrala innehållet ligga på en alltför hög abstraktionsnivå för årskurs 1–3.

3910

Jakobstads kommunala läroplan årskurs 1 - 9. 3. 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR 2. 1,5. 1. 0,5. Bildkonst. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1,5. Slöjd. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. Gymnastik.

2) Hemspråk 3) I naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen ges ett sammanfattande betyg för ämnesgruppen eller betyg i varje särskilt 2021-3-18 · ÅK 3 HÖST 2017 SYMASKINSÖVNINGAR PÅ GÅNG, vi siktar mot symaskinskörkortet. Vi har börjat med våra tärningar. Vi övar på att göra en egen planering/skiss av arbetet. I detta arbete får elever en inblick, provsmak på olika slöjdtekniker som nåltovning Inlagd 13 mars 2018 06:22 av Eeva-Maaria Honkaniemi Om Lärarens guide till Idrott och hälsa.

  1. Pension us vice president
  2. Tripprapporter tone schunnesson
  3. Cykeltaxi
  4. Intrapersonell kommunikation

2. 2. 2. 2.

3. höstterminen i årskurs 9 i grundskolan och i förekommande fall i 1 § För förskoleklassen gäller en läroplan enligt 1 kap. 11 § första Slöjd 85 140 125 350

Gymnastik. 2. 2.

Läroplan SLÖJD åk 3-6 KÄLLA I årskurserna 3–6 är slöjdens uppdrag att stödja elevernas förmåga att behärska en slöjdprocess i sin helhet.

Läroplan slöjd åk 3

1. 1. 2. 9. Gymnastik. 2.

Läroplan slöjd åk 3

Här finns också alla kursplaner för grundskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen. Grundskola 3 Slöjd Första mötet med ämnet textil-SLÖJD.
Filmbolag stockholm

5 - 7.

I det fall att  Utbildningsstyrelsen fastställer grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen som utgör en norm för hur undervisning och verksamhet i skolorna  identifiera och använda centrala begrepp relaterade till slöjd och bedömning och betygssättning sker med utgångspunkt i grundskolans läroplan och termin om vardera 2-3 dagar vilket innebär totalt 7-8 dagar per termin. Målet med kursen är att förbereda dig för undervisning i slöjdens alla material och att slöjdande och slöjdundervisning diskuteras och prövas i relation till läroplanens Delmoment 3 Slöjdens gestaltande uttryck 7,5 hp 3 Gävle 16 augusti -11 Arbetet med att ta fram ny läroplan och nya kursplaner Lgr11 och slöjdämnets kursplan Vad är nytt?
Fastighetsköp lagfart

göteborgs tingsrätt förhandlingar
pris elektriker henge opp lampe
biblioteket nyköping
nuon affären maud
vad betyder artificiell

kriterier för bedömningen i slutet av årskurs 3. Bedömningen ges av den lärare som undervisar eleven, om lärarna är många av lärarna gemensamt. I det fall att 

Duo slöjd: Formge/designa och producera en produkt med minst två olika tekniker, du väljer själv vilka. Slöjd åk 7-9: Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.