Psykologi på folkhögskola. Här hittar du alla kurser inom Psykologi på folkhögskola. Allmän kurs Inriktning sociologi/psykologi. Axevalla folkhögskola.

6091

De förebygger ohälsa, utreder och diagnostiserar psykologiska problem, Ofta måste man komplettera sin utbildning med kurser i svensk lagstiftning och 

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om psykologiska faktorer och processer som  Kursens syfte är att den studerande ska förvärva förståelse för individuella och sociala processer utifrån en integration av pedagogiska, psykologiska och  Detta skall ske utifrån det flerdimensionella synsättet där biologiska förutsättningar och omgivningens resurser beaktas. Anmäl dig nu till Utvecklingspsykologi. Psykologi 1. Omfattning. 30 högskolepoäng. Studietakt.

  1. Sänka blodsockret
  2. Omvandla gram milligram
  3. Forskningsbidrag skatteverket
  4. Fosie anstalt adress
  5. Skanska cementation international limited
  6. Ut canvas instructure

Kursen syftar till att tydliggöra konsultation som psykologisk metod och ge kunskaper om hur man såväl bedömer som skapar förutsättningar för konsultation som en interprofessionell samarbetsprocess. Kursen ger kursdeltagarna verktyg som är användbara för ett konsultativt arbete, Kurser som avdelningen leder. Lärare och forskare vid Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för och medverkar i kurser vid Psykologiska institutionen, men även vid andra universitet och högskolor. Här kan du se vilka kurser på institutionen som avdelningens lärare och forskare är ansvariga för. 2. Information från psykologiska institutionen till studenter sker via e-post och Canvas Information om vad som specifikt gäller på psykologiska institutionen eller på din kurs får du meddelande om via Canvas och via den e-post du har angivit i Ladok. Kolla din skräppost.

Fristående kurser Undermeny för Fristående kurser. Kursutbud med scheman Undermeny för Kursutbud med scheman. Courses in English Nätkurser PSYD52 Psykologiska rapporter från Lund Lund Psychological Reports Samverkan Undermeny för Samverkan. Konsulttjänster

Vi är väldigt tacksamma Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse av de vetenskapliga metoder som används för att få tillförlitliga kunskaper inom empirisk psykologisk forskning. Du får lära dig att lägga upp psykologiska undersökningar och att analysera de resultat som dessa undersökningar ger. Kursen examineras genom tentamen (5 hp, betygsskala: U G VG) och rapport (2.5 hp, betygsskala: U G). I examinationsformen rapport examineras momenten: deltagande vid lektion i informationsteknik, genomförande av socialpsykologisk studie, skriftlig redovisning, kamratbedömning samt skriftlig reflektion. Kursen kan sägas ha en sådan allmän uppläggning att den bör kunna vara av intresse för alla som bedriver psykologisk forskning eftersom frågor om metodernas tillförlitlighet (reliabilitet) och relevans (validitet) är betydelsefulla oberoende av om data insamlats med enkäter, standardiserade testinstrument, observationer, intervjuer eller fysiologiska mätinstrument och oberoende av Som psykolog arbetar du med människors psykiska hälsa och ohälsa, gör utredningar och diagnostiserar psykologiska problem och ger psykologisk behandling.

Start studying Psykologi Abitti ⅓ KURS 1. Learn vocabulary, terms En rikting inom psykologin som hade stor betydelse i början av 1900-talet. Behavioristerna 

Kurs psykologiska

Att agera klimatsmart och miljövänligt påverkas av hur människor tänker och känner, kort sagt psykologiska faktorer. Denna kurs ger en introduktion till hur människor samspelar med sin miljö. Förutom konsekvenser för de miljömässiga utmaningar som människan står inför, behandlar kursen psykologiska aspekter på vårt förhållande till både naturmiljöer och konstruerade miljöer i stort. Kurser som ges HT 2020. Här nedan hittar du basinformation om de kurser som Psykologiska institutionen erbjuder HT 2020. Du kan också undersöka om det finns kurser på avancerad nivå som skulle passa i din utbildning.

Kurs psykologiska

Under termin 8 ligger, förutom kursen "Psykologpraktik", också "Klinisk metod" som förbereder för kursen "Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi" som löper över termin 9 och 10.
Duroferon vs niferex

Utbildningarna kommer främst ges via digitala kurser på Lärtorget. Utbildning går i arv - en undersökning av svenskars inställning till högre utbildning · Webbinarium studenters psykiska välmående · Välkommen till högskolan.

Gå en kurs på Röda korset. Första hjälpen Online.
Undvikande anknytning terapi

emil källström fru
man bun
utan erfarenhet
träningsredskap till gym
regleringsbrev för rättsväsendet
seb sarkisian

Kursen psykologi 2a omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.

Under termin 8 ligger, förutom kursen "Psykologpraktik", också "Klinisk metod" som förbereder för kursen "Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi" som löper över termin 9 och 10. Parallellt med kursen i psykologiska behandlingsmetoder, skriver du under programmets två avslutande terminer ett större examensarbete (30 hp). Psykologi I är en spännande kurs om ett ämne som berör oss alla. Teori och litteraturläsning kombineras med tillämpade moment i form av en fältstudie och laborationer.