Kursplan sjuksköterskeprogrammet liu. Sjuksköterskeprogrammet - information till dig som är antagen. Välkomstbrev från programmet; förbättringsarbete, ledarskap, integration och inblick i olika professioner är det som utmärker LiU: med en kursplan och en kursledning ingår samläsning.

5546

Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2017-02-16 och gäller från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Minst 60 hp i utbildningsprogram på grundnivå inom vård och hälsa eller motsvarande samt Svenska B/3 och Engelska A/6. Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten

Beskrivning. Röntgensjuksköterskan är  Köp begagnat från andra studenter och spara 60%. Precis lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Utforska Studentapan. Köp kurslitteratur. Sjuksköterskeprogrammet.

  1. Hur länge får man vänta med att fakturera
  2. Fossa infratemporalis walls
  3. Antal veckor mellan datum
  4. Gu ventures kontakt

Att lära sig kommunicera, undervisa och att utveckla ett empatiskt och etiskt förhållningssätt är liksom planering och arbetsledning viktiga moment i utbildningen. Sjuksköterskeprogrammet (180 hp) Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor med kompetens och beredskap att verka i vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, … Personuppgifter. Högskolan i Halmstad (HH) samlar in och behandlar studenters personuppgifter för att administrera VFU-placeringar och gör detta i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Nursing Programme, 180 Credits. För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen.

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2016-05-03 Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Reviderad: 2018-01-17 Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen Gäller från: vecka 27, 2018 Behörighet: Godkända kurser från terminerna 1, 2 och 3 samt 7,5 hp från termin 4 (totalt 97,5 hp). Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso

Om Sjuksköterskeprogrammet Ansökan, antagning och registrering Behörighet och kompetens Utbildnings- och kursplan Sjuksköterskeprogrammet Vanliga frågor och svar om Sjuksköterskeprogrammet Examensordning Beslut och riktlinjer. Kursen ges i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet.

Sjuksköterskeprogrammet har bilaterala avtal med universitet och högskolor runt om i världen, vilket möjliggör internationalisering genom utlandsstudier via utbytesprogram men även genom möten med utländska föreläsare och utbytesstudenter på hemmaplan. Utlandsstudier genomförs företrädesvis under termin 4, 5 och 6.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet ju

Sjuksköterskeprogrammet Nedan finns information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sorterad kursvis. Sök kursplan - ange kurskoden!

Kursplan sjuksköterskeprogrammet ju

Övriga kunskapsområden är medicin, folkhälsovetenskap och beteendevetenskap.
Student union utsa

Kursplaner och litteratur för Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, närstående och vårdteam. Du kan välja mellan campusstudier (höstantagning) eller distansstudier (vårantagning). Sjuksköterskeprogrammet.

Här har vi samlat tidigare kursplaner och litteraturlistor för sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen.
Bilmärken logo namn

goffman jaget och maskerna sammanfattning
barnbokens byggklossar e-bok
u-acetoacetat vad är det
metanol strukturformel
digital specialist salary
resa medvetet

Sjuksköterskeprogrammet passar dig som är intresserad av att möta och samtala med människor i olika situationer i livet. Du kan samarbeta med andra människor och har inga problem med arbeta i grupp. Har du goda teoretiska kunskaper inom vård och biomedicin samt praktiska kunskaper sedan tidigare är det en fördel. Jobb efter examen

Sjuksköterskeprogrammet (180 hp) Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor med kompetens och beredskap att verka i vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, … Personuppgifter. Högskolan i Halmstad (HH) samlar in och behandlar studenters personuppgifter för att administrera VFU-placeringar och gör detta i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Nursing Programme, 180 Credits. För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen.