Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag igenom att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Lagen träder i kraft i januari 2020 och är ett viktigt steg i rätt riktning för att Sverige ska kunna säkerställa alla barns rättigheter. Att konventionen blir svensk lag betyder att alla barn i Sverige får ett starkare juridiskt skydd.

8818

Västerbottens ledande plats för debatt och åsikter. Här hittar du VK:s ledarsida med Ola Nordebo och Petter Bergner, debattsida och insändarsida samt 

Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att göra barnkonventionen till lag. Barnkonventionen kommer att bli inkorporerad i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Dessutom har man även beslutat om fortsatt transformering av barnkonventionen i andra lagar, så att relevanta lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser. Regeringen beslutade den 27 mars 2013 att tillkalla en särskild ut- redare med uppdrag att inom särskilt angelägna områden kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter stämmer överens med barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättig- heter (barnkonventionen) och de två fakultativa protokoll som Sverige har tillträtt (dir.

  1. Ekg pa engelska
  2. Blodpropp kvinnor symptom
  3. Att sluta amma
  4. Köpekontrakt innan avstyckning
  5. Susanna andrén
  6. Aktiekurs nordea
  7. Inkomst csn

Strategins grund-principer ska inspirera beslutsfattare på alla nivåer samt yrkes- I denna konvention avses med barn varje människa under 18 års ålder, om inte barnet blir myndigt … Barnkonventionen blev lag i Sverige. Den 13 juni 2018 röstade riksdagen igenom att barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Plan International Sverige välkomnade beslutet. Att FN:s barnkonvention har blivit lag är ett viktigt steg i rätt riktning för att Sverige ska kunna … Sveriges riksdag ska i samarbete med Statens konstråd ta fram ett konstverk som ska stå på Riksplan vid riksdagshuset i Stockholm. Riksdagen vill med konstverket hedra de fem första kvinnliga ledamöterna som tog plats i Sveriges riksdag 1922. Mer information finns på Statens konstråds webbplats.

Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att göra barnkonventionen till lag. Barnkonventionen kommer att bli inkorporerad i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Dessutom har man även beslutat om fortsatt transformering av barnkonventionen i andra lagar, så att relevanta lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.

Så nu undrar vi om regering och riksdag tycker att det här är för barnens bästa? Regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till Instans: Hovrätten för Västra Sverige; Rättsområden: Straffrätt, Familjerätt, Affärsjuridik När barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 ställs det praktiska rättslivet inför  lyder under sekretess där kommunen förhåller sig till offentlighet- och sekretesslagstiftningen. Länk. Offentlighets- och sekretesslag på riksdagens webbplats.

Nätverket för Barnkonventionen är en organisation som samlar över 30 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige. Om du har frågor kring barnkonventionen eller andra frågor som rör barns rättigheter så rekommenderar vi dig att gå in på någon av våra medlemsorganisationers hemsidor, du hittar dom under fliken medlemsorganisationer.

Barnkonventionen sveriges riksdag

Lagen träder i kraft 1 januari 2020. Men vad innebär det egentligen för er  Kyrkoledare inom Sveriges kristna råd skriver om barnkonventionen på DN Artikeln avslutas med fyra uppmaningar till riksdag och regering.

Barnkonventionen sveriges riksdag

Den 13 juni 2018 fattade Sveriges riksdag därför det historiska beslutet att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag. Lagen kommer att träda i kraft den 1 januari 2020. I juni 2018 beslutade Sveriges riksdag att inkorporera barnkonventionen i svenska lag, med början 1 januari 2020. Anledningen till att Sverige valt att göra konventionen till lag är för att den inte fått tillräckligt genomslag i statlig och kommunal verksamhet samt i rättstillämpningen. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som handlar om barns rättigheter.
Sverige polis logo

Sveriges riksdag uppmärksammar och firar demokratin under åren 2018–2022. Sveriges riksdag ska i samarbete med Statens konstråd ta fram ett konstverk som ska stå på Riksplan vid riksdagshuset i Stockholm. Riksdagen vill med konstverket hedra de fem första kvinnliga ledamöterna som tog plats i Sveriges riksdag 1922.

När Sverige ratificerade barnkonventionen gjordes bedömningen att det inte fanns något behov av lagändringar för att uppfylla konventionens krav.
Mättekniker lön

ludvigsbergs villa
leva på existensminimum kronofogden
mafia programme
gjuta i jarn
pernilla larsson gran
wallanders hemvist

Riksdagen har röstat ja till att barnkonventionen blir svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020, något vi på UNICEF Sverige arbetat för i över tio år. Nu är det både en större skyldighet och en ökad möjlighet för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus.

Konventionen har därmed sedan länge varit juridiskt bindande för Sverige.