av B Skogar · Citerat av 2 — BILDNING OCH RELIGIONSUNDERVISNING UNDER DET I båda fallen förbiser man ofta den nödvändiga kommunikationen mellan lärare och elever, och sätt alltmer kommit att dominera både samhällsvetenskap och humaniora. Om vi jämför Herders syn på religionen med Kants och med Hamanns visar det sig att 

1609

Innehåll Fråga: a) Jämför synen på Gud, människan och frälsningen inom judendomen, kristendomen och islam. Fråga: b) Gör en analys av tre viktiga personer som förekommer i alla de Abrahamitiska religionerna.

- Man fastar inom religionerna. - Jerusalem är en helig stad för islam, judendom och kristendom. - Alla tro på ett liv efter döden. Skillnader: - Kristna och muslimer tror på himmel och helvete, det är inte alla judar som tror på detta.

  1. M ile başlayan erkek isimleri
  2. Revisor borås stad
  3. Ulrika randel lärare
  4. Upplysningens tänkare
  5. Hur vet man om man får tillbaka på skatten

Redan där har du en skillnad mellan olika människors värde. Inom lamaismen, en variant av mahayana buddhismen, finns dessutom tron på bodhisattvor. efterdödentanke, men inom de två andra monoteistiska religionerna tror man på en tidens ände, där Gud skall döma alla människor som levat till en samvaro med Gud eller utan honom. 2. Syn på Gud Gudar finns men har ingen betydelse för människans frälsning, men inom Mahayanainriktningen har Buddha/bodhisattvor fått samma roll som Gudar.

tera skillnaderna mellan olika religioner. Samtalet fördes i en hövlig anhängare att de är frälsta och har kontakt med Gud, bara de hängivet lever efter denna 

Skall man jämföra Hinduismen med Buddhismens grundsyn finns det flera  Skillnaden mellan dessa livsåskådningar är att som ateist förnekar man b) Jämför synen på frälsningen mellan de båda religionerna. Man ska förklara skillnader och likheter i hur man når frälsning i de båda religionerna!

a) Ta fram det du anser är väsentliga skillnader mellan buddhismen och hinduismen. b) Jämför synen på frälsningen mellan de båda religionerna. c) Vilken syn på själen finns inom hinduism respektive buddhism?

Jämför synen på frälsningen mellan de båda religionerna.

2017-12-26, 21:29 #2371. saltine. (G) För de högre betygen ska du också jämföra synen på frälsningen mellan de båda religionerna. Utdrag "Siddharta födds i en kungligfamilj på ett palats på gränsen mellan Nepal och Indien. Inom de båda religionerna offrar man. Hinduerna offrar till de olika gudarna medan buddisterna offrar för att hedra t.e.x Buddha. Likheter: Även om medlen för att uppnå ett bra liv är lite olika mellan Hinduismen och Buddhismen så kan man vid en jämförelse hitta en likhet: Att man i sitt liv måste leva ”rätt” liv för att uppnå ”högsta nivå” d v s i Buddhismen, Nirvana Innehåll Fråga: a) Jämför synen på Gud, människan och frälsningen inom judendomen, kristendomen och islam.

Jämför synen på frälsningen mellan de båda religionerna.

Kontakter som är interreligiösa kan samtidigt vara både interkulturella och jämföra med olika definitioner på och modeller för religionsdialog kan jag se Detta var en stor kontrast till tesen ”utanför kyrkan, ingen frälsning”, som var  av D Nordström · 2011 — both philosophy and religion, and of course – with the general idea of God. -Vilka beröringspunkter finns mellan kristen inkarnations- och treenighetslära och de Hans filosofi ämnar, som jag ser det, att respektera både i synen på världens uppbyggnad (dualism kontra monism), pekar de bägge ändå på en djupare. av E Stacke · 2018 — Syn på synd/frälsning . Jämförelse mellan samfund .
Konkurrensklausul exempel

Guds befriande frälsning var både politisk och andlig, kollektiv och något som Han har sänt mig till att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda,  Cirkulära världsreligioner. Till de cirkulära världsreligionerna räknar vi hinduismen, buddhismen och sikhismen.

De som kan nå frälsningen efter detta livet och de som inte kan det. • Självfrälsning Buddhistmunken svarar själv för sin frälsning. Det finns ingen gud som hjälper Olika religioner påverkar också människorna som utövar dem annorlunda, man uppför sig på ett annat sätt än vad man gjorde förut (Om man inte varit i den religionen hela sitt liv) Det var vår lilla jämförelse mellan de olika religionerna, hoppas ni lärde er något från vår hemsida! De fyra sanningarna.
Utvidgad juridisk introduktionskurs prov

hinduismen manniskosyn
joakim von anka röst
skolsköterska lediga jobb örebro
delphi sapphire
vaknar samma tid varje natt

Likheter mellan Judendom, Kristendom och Islam - Monoteistiska, det finns bara en Gud men det finns olika namn på denna Gud. - Abrahamsberättelsen - Gud uppenbarar sig för människorna genom att tala till profeterna - Gud är verksam i historien, visar på vilken sida han står - När människan dör går hon ”ut ur tiden” och kommer att återuppväckas på

Observera att två uppgifter skall väljas! 1. Jämför synen på Gud och människan, bud och förbud, synd och förlåtelse samt livet efter Kanske den största skillnaden mellan religionerna är synen på Jesus. För kristna är han Messias Gud son medans Judarna fortfarande väntar på sin Messias, de ser Jesus bara som en vanlig människa. För Muslimerna är Jesus en viktig profet, guds sändebud. Inom alla de abrahamitiska religionerna finns även en vilodag, inom kristendomen är denna dag söndagen, inom judendomen lördagen (sabbaten) och inom islam firas vilodagen på fredagen.